All posts by Sella Provan

Golia får ny grusbane!

6.mai fikk vi i Golia Vel en veldig hyggelig epost fra Sparebankstiftelsen DNB. Vi mottok et gavekort på 200 000kr som utelukkende skal gå til en solid oppussing av grusbanen og området rundt! Vi gleder oss til ny opparbeidet grusbane er på plass 🙂 ‪#‎sparebankstiftelsendnb‬ ‪#‎godlia‬‪#‎goliavel‬

—-

Vi minner samtidig om feiringen av St. Hans på hagelagstomten

St._Hansfeiring_5

torsdag kl 18. Ta med drikke, mat til grillen, noe å sitte på og gjerne også naboen.

 

Velkommen til en hyggelig familiedag

Golia Vel og Golia Hagebrukslag Inviterer til GOLIADAGEN
Lørdag 28. Mai kl 13 – 16

Hagelagstomten i Solberglivn 26 Hagen Ta en runde og se hvor langt våre grønnsaker og andre planter har kommet. Marked for bøker og lopper, hele åpningstiden.

Fuglekvidder. Sett deg på Boktrappen vår og hør fuglekvidder.

Heksa kommer kanskje. Aldersgrense. Øvre!

Leker for de minste og Natursti for alle. Plantesalg.

Hagelaget selger planter, frø og svarer på hagespørsmål hele dagen. Frøene gir planter som humler og bier liker. Kanskje trenger du råd til kampen mot brunsneglene.

Kafe. Østensjøs beste vafler, hjembakte kaker (slik du bare finner de på Golia!), kaffe og brus. Vi presenterer lokale foreninger og aktiviteter alle i bydelen kan ha glede av.

Golia Kino (i Golia Velhus) har filmklubber for både barn (søndager) og voksne. Golia Vel og Golia Hagebrukslag har møter og aktiviteter året rundt. Se www.goliavel.no Vi tar fortsatt imot salgsgjenstander. Bring de med 28. mai eller ring 22269636.

Kan du bake en kake eller rigge et telt? Send oss en mail på goliavel@gmail.com

Arrangementet er en del av ØSTENSJØ BYDELSDAGER

Sneglaksjonen 2016

 

Golia Vel og Golia Hagebrukslag.

Vi går sammen til kamp mot brunsneglene.

Vårt våpen blir Nemaslug. Nemaslug er et biologisk middel som dreper brunsnegler, men er ufarlig for mennesker, husdyr, planter, frukt og grønnsaker. Metoden er anbefalt av Det Norske Hageselskap og Bioforsk på Ås.

Følgende tiltak iverksettes. Viktig: Nemaslug har størst effekt vår og høst.

Fellesaksjon torsdag 19. Mai og torsdag 26. Mai, klokken 1900

Vi møtes på Hagelagstomten i Solberglivn 26

Sammen går vi ut i Goliaskogen og plukker, dypper og klipper snegler.

Vi vurdere også andre områder. Ta med tom isboks, avklippet melkekartong eller annet til å samle snegler i. Saks og en avlagt pølseklype eller lignende, er også nyttig.

Egen hage og området rundt.

Har du ikke sett snegler ennå? Ta med en lommelykt ut etter mørkets frembrudd, hvis du ikke ser de på dagtid. Plukk 5 – 10 brunsnegler i egen hage og bring de med til Hagelagstomten mandag 23. mai eller mandag 30. mai mellom 1800 og 1930.

Da dypper vi sneglene dine i Nemaslug og klipper dem i to. Du tar dem med tilbake til hagen din og legger dem ut. Nye brunsnegler vil spise de døde sneglene og dermed sprer effekten av Nemaslug seg videre.

Følg aksjonen på www.goliavel.no og Facebook, Golia Vel eller Golia Hagebrukslag. Flere dager kan bli annonsert.

 

Årsmøtet for 2015 avholdes i Golia Velhus. Torsdag 21. april 2016 klokken 19.00

Er du ikke medlem i Golia Vel? Du er velkommen likevel. Medlemskap kan tegnes på møtet. Det koster kr. 250,-. Nye og gamle medlemmer har stemmerett.

1.     Protokoll fra årsmøtet 2014

2.     Årsberetning

3.     Regnskap

4.     Valg:

5.     Saker til behandling

5.1 Rehabilitering av grusbanen

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 18. april. Benytt fortrinnsvis e-post: goliavel@gmail.com. Vellets postadresse er: Golia Vel, Golia velhus, Damfaret 25, 0671 Oslo.

 

Beskjæring av busker og trær.

Hyggelig hageprat
Hyggelig hageprat

Nå er det perfekt tid for beskjæring. Kom på hagelagstomten førstkommende søndag kl 13-15. Få inspirasjon, gode tips og en fin hageprat. Gartner Merete Hugaas demonstrerer. Hva skal beskjæres og hvordan? Hun bare vet og kan det, og du får anledning til å komme med dine spørsmål.

Det gleder styret i hagebrukslaget å ønske deg og dine velkommen til hagelagstomten, Solbergliveien 26, førstkommende søndag, 3. april ,kl 13-15. Kr 50 betales ved inngangen.
Kanskje naboen din også er interessert? Alle er velkomne

 

Ny koordinator for Natteravn Østgo og ildsjel søkes!

Vi mangler ny koordinator og ny kasserer for Natteravn i området vårt. Uten ny koordinator vil vi miste Natteravn i nærmiljøet.

Det er koordinatoren som bl.a. setter opp datoer for vandringer, kommuniserer med FAU for skolene i området (Østensjø, Skøyenåsen, Trasop, Godlia og Oppsal – Østgo) og lærer opp teamlederne fra FAU. FAU på skolene, og ikke koordinatoren, har ansvar for å skaffe personer til selve vandringene.

Er du ildsjelen vi søker? Eller kjenner du noen som kan være en slik ildsjel, f.eks. en engasjert pensjonist?

Ta kontakt med Godlia FAU natteravngruppen v/Fredrik Gullerud (mobil 980 91 133) eller Turi Hordern-Larsen (mobil 922 10 573) snarest.

Vervene er selvfølgelig ubetalt, men det gir mye glede å kunne bidra til lokalmiljøet.

Lyst til å bidra?

I løpet av 2016 skal ca 80 asylsøkere bosettes i Østensjø bydel.  Følgende grupper søker frivillige og deltagere som ønsker å bli kjent med nye naboer:

Mat og prat gruppe på Skullerud.  Folk i alle aldre møtes for å lage mat og prate sammen.  Kontakt Bøler frivilligsentral vigdisbodin.jensen@bos.oslo.kommune.no

Bøler bibliotek har startet språkkafé for kvinner hver tirsdag kl 17. Møt opp og ta en prat. De planlegger også å starte en sjakkgruppe.

Naturvernforbundet planlegger turgruppe. Vil du være med, eller har ideer til hva vi kan gjøre? Ta kontakt med oss på oslosor@naturvernforbundet.no

Teisen transittmottak huser både voksne og barn. Her har frivillige organisert turgrupper og norskgruppe. Meld deg inn i  facebookgruppen RWTO Volunteers 2016

Bydelen leter også etter aktuelle utleieleiligheter. Kontakt Nebehat.calimi@bos.oslo.kommune.no

 

 

Hjerterom i Østensjø bydel

Hei

Bøler frivilligsentral har i samarbeid med Bøler Kirke, Islam Senter Oslo, Norsk Folkehjelp og lokale ildsjeler dannet «Hjerterom» i Østensjø. Vi skal bidra til å skape et inkluderende nærmiljø i bydelen.

Tirsdag 26.01.16 kl. 18 inviterer vi til et stormøte i Bøler kirke for alle, både bydelens beboere, ansatte og ulike lag/organisasjoner og foreninger.

Bakgrunnen for møtet er å sammen skape gode ideer og tiltak for å ønske flyktningene velkommen, men også å lage et mer inkluderende nabolag der alle med minoritetsbakgrunn føler seg inkludert.

Vi håper at dere i velforeningene i bydelen har mulighet til å stille. Dette fordi det kanskje er lettere å ønske velkommen i fellesskap. Dere har derfor en gylden mulighet til å hjelpe til med velkomsten i deres nabolag.

Med vennlig hilsen

Vigdis Bodin Jensen styrer Bøler frivilligsentral Bydel Østensjø Oslo kommune http://www.boler.frivilligsentral.no

Telefon dir.: 95467926 Alternativt 93492191