Category Archives: Golia Vel

Årsmøte Golia vel

Velkommen til årsmøtet for Golia Vel!

Torsdag 26. april 2018 klokken 19.00på Golia Velhus.

Kjære Godlia-beboer 

Golia Vel er velforeningen for deg som bor på Godlia eller som har et forhold til Godlia. Golia Vel jobber for godt naboskap og samhold på Godlia.

Vi har flere arrangement hvert år. I året som gikk arrangerte vi gratis Halloweenfestfor de minste med påfølgende kinovisning for de litt større, koselig julegrantenningmed ny juletrefot og plassering, juletrefestfor barnefamilier på Godlia og nyttårsfestfor voksne. I år har det vært en god vinter for skøytebanen, og vi gikk til innkjøp av ny ismåke og to blå støtte-seler. Vi arrangerte nylig skøytediscomed lys og musikk, og stilte med bålpanner til grilling og solbærtoddy!

Kom på Årsmøtet til Golia Vel, for å vise din interesse da vel! Håper på godt oppmøte, vi har bl.a. invitert noen fra Golia kino, Golia Vinklubb, Hagelaget og Velhuset, for å si litt hva de holder på med, for å gjøre Godlia til et aktivt sted å bo! Dette blir hyggelig, det blir kaffe & kaker!

Saksliste:

 1. Protokoll fra årsmøtet 2017
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Valg
 5. Saker til behandling
 6. Godlia-klubber forteller om arbeidet deres!

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 19. april. Benytt fortrinnsvis e-post: goliavel@gmail.com

Vellets postadresse er: Golia Vel, Golia velhus, Damfaret 25, 0671 Oslo.

Er du ikke medlem i Golia Vel? Du er velkommen likevel. Medlemskap kan tegnes på møtet. Det koster kr. 300,- per husstand. Nye og gamle medlemmer har stemmerett.

Årsberetning for 2017 – Golia Vel

Styret og styrearbeid

Styret har i 2017 bestått av:

Leder: Sella Aarrestad Provan (sluttet)  / Sten Ingolf Tveter (ny leder)
Kasserer: Ingvild Bakke Fagereng
Styremedlemmer:
Silje Sommersol
Anne Kjersti Goberg
Therese Simpson Johnsen
Stefan Magnus Landrø
Alexander Hagen (har nå sluttet)
Ragnhild Grødem (ny i 2018)

Revisor:
Dag Haveråen

Æresmedlemmer:
Per Nilsen
My Holth
Dag Haveråen
May Sandved
Stein Bruun
Jon Guttu

Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter. Styret har egen lukket gruppe på facebook, der det ukentlig deles idéer og organiseres aktiviteter.

Golia vel er medlem i følgende organisasjoner:

 • Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
 • Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård

Saker og arrangementer styret har arbeidet med i 2017

 • Juletrefest for voksne og barn
 • Rusken-aksjon
 • Snegleaksjon, et samarbeid med Golia Hagelag
 • Hansfeiring på Hagelagstomta i samarbeid med Golia Hagelag
 • Halloween: gratis dans, “skremming”, servering av skummel saft og kaker,  spå av heks, filmvisning for de litt større
 • Tenning av juletreet ved velhuset 1.søndag i advent, ny spesiallaget fot, ny plassering, nytt tidspunkt, nye lys og ekstra flott juletre fra Lions
 • Sendt høringsutkast vedr. Låveveien 70
 • Oppdatering av nettsider for vellet og Facebookside
 • Oppgradering av skøytebanen. Bygget sperre mot veien, for å ta imot vann som spyles på banen for islegging. Søkt støtte hos Skøyteforbundet til ny isskrape og seler for barn.
 • Kjøp av musikkanlegg til bruk på fest/skøytebane m.m.
 • Rekruttering til styret og festkomiteer.

Regnskap for året 2017 er like om hjørnet, men vi fikk ikke de siste brikkene på plass før denne innkallelsen gikk i trykken. Derfor finner dere regnskapet tilgjengelig på Golia Vel sin hjemmeside, i god tid før årsmøtet 26.4. www.goliavel.no

Golia Vel hadde 185 betalende medlemmer per 31.12.2017 mot 200 i 2015.

Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingent i Golia Vel, for at vi kan fortsette med å tilby gode arrangementer og utvikle nye.

Gå gjerne inn på lenken her for å registrere medlemskapet, for at vi kan få en god oversikt over alle medlemmene våre.

Planlagte aktiviteter/arrangementer vi jobber med, på Godlia 2018:

 • Rusken-aksjon søndag 10. mai.
 • Hagelagets Goliakveld tirsdag 30. mai 17-20
 • Hans-feiring på Hagebrukslagets tomt lørdag 23. juni.
 • Snegleaksjon – dato kommer
 • Augustfest på fotballbanen med grillings og dans
 • Halloweenfest på velhuset onsdag 31.10 kl. 17-20
 • Julegrantenning søndag 2. desember kl. 16
 • Juletrefest 5. januar 2019 kl. 12-14
 • Nyttårsfest 5. januar 2019 kl.19-02
 • Skøytedisco / disco på velhuset
 • Godlia café, pop-up

Vi ønsker fortsatt velkommen arrangementer initierte av privatpersoner på Godlia eller i regi av foreninger i nabolaget. Vi kan bidra med annonsering på vår hjemmeside og facebookside, og kan enkelte ganger også gi økonomisk støtte.

Har du en idé til et arrangement som kan være hyggelig for flere, ta kontakt på goliavel@gmail.com

Godlia er et attraktivt bomiljø. Velhuset med tilknyttede aktiviteter, skøytebanen og akebakken bidrar til at dette er et hyggelig nabolag, og vi takker alle dere som har stilt opp som frivillige på arrangementer i løpet av året.

Medlemsavgift – Golia Vel trenger din støtte!

MEDLEMSAVGIFT – VI TRENGER FORTSATT DIN STØTTE: Vi minner om innbetaling av medlemsavgift på kr 250,-. Tidligere har vi sendt ut giro, men vi er også å finne på VIPPS #85891 Golia Vel. Vi er avhengig av din støtte for å kunne skape godt miljø i nærområde!

 

Lurer du på hva pengene går til?

 • Egenandel grusbanen
 • Fotballmål på Lille Wembley
 • Sponsing oppstart Golia kafé
 • Høstmøtet
 • Innkjøp av langbord til Hagelaget til felles glede på Goliadagen, St.Hans og andre arrangement

 

Rusken og medlemsavgift

DUGNADSÅND 7.MAI KLOKKEN 16-18: Kom å få en ruskenpose og rydd litt søppel og rusk fra gatene på Godlia! Møt en nabo du kanskje ikke har møtt før og få en vaffel eller pølse, eller kanskje til og med en pølse i vaffel? Velkommen utenfor Golia Velhus søndag 16-18!

MEDLEMSAVGIFT – VI TRENGER DIN STØTTE: Vi minner om innbetaling av medlemsavgift. Vi er å finne på VIPPS #85891 Golia Vel. Vi er avhengig av din støtte for å kunne skape godt miljø i nærområde!

Styremedlem søkes!

STYREMEDLEM SØKES: Det er mye prat om fortetting i media i det siste og vi ønsker derfor å rekruttere noen som har lyst til å jobbe med denne type saker. Har du en stor lidenskap eller kjennskap til byplanlegging er det et stort pluss.

Det er viktig med objektivitet og at man ser på byutviklingen som en naturlig del av et større og inkluderende Oslo. Send oss en melding her på Facebook eller en e-post så tar vi kontakt fortløpende!

Årsmøtet for 2015 avholdes i Golia Velhus. Torsdag 21. april 2016 klokken 19.00

Er du ikke medlem i Golia Vel? Du er velkommen likevel. Medlemskap kan tegnes på møtet. Det koster kr. 250,-. Nye og gamle medlemmer har stemmerett.

1.     Protokoll fra årsmøtet 2014

2.     Årsberetning

3.     Regnskap

4.     Valg:

5.     Saker til behandling

5.1 Rehabilitering av grusbanen

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 18. april. Benytt fortrinnsvis e-post: goliavel@gmail.com. Vellets postadresse er: Golia Vel, Golia velhus, Damfaret 25, 0671 Oslo.

 

Nye krefter til styret

Golia vel trenger nye tillitsvalgte til styret. Vi mangler for øyeblikket ett varamedlem. Styrevervet er lite krevende (ca 6-8 møter i året) og veldig hyggelig. En fin måte å bli kjent med nye mennesker og ikke minst en mulighet til å bidra til å bevare vårt hyggelige bomiljø? Kunne dette være noe for deg? Eller kanskje du kjenner noen som kunne passe til et slikt verv? Bruk gjerne siden her til å melde din interesse! Vi lover at du blir godt mottatt! Send en mail til styret goliavel@gmail.com, vi venter i spenning!