Category Archives: Arkiv

Velhuset pusses opp!

IMG_3503
Som mange har lagt merke til så har Velhuset vært tildekket av stillas og presenning siden begynnelsen av juli. Det som gjøres nå er siste etappe på et arbeide med rehabilitering av fasadene som ble startet i 2009. Fra før har vi rehabilitert gavlveggene, og denne gangen tas veggene mot gata og mot t-banen.Bortsett fra en større ombygging med nytt inngangsparti rundt 1990 og periodisk maling, så har  ytterveggene stått urørt siden huset ble oppført i 1934-35. Skader i betong og murpuss var nå så omfattende at vi ikke kunne vente lenger. Armeringen er mange steder hardt angrepet av rust med sprekkdanelser og oppløsning av puss og betong.

Continue reading Velhuset pusses opp!

Boktrappen

boktre4

Kjeder du deg eller bobler over av leselyst ? Da kan du gå til boktrappen!  Den finnes på Hagelagstomta i Solberliveien 26. Der  står det et lite murhus med en stentrapp. Øverst i trappen i det lille murhuset finner du en bokhylle. Hyllen er  fylt med bøker for barn og for voksne. Det fine er at alle kan låne,  sette tilbake eller beholde bok! Eller du kan sette tilbake en annen bok, – til glede for andre! Bokhyllen fylles stadig med bøker og her er ingen åpningstid! Hos naboen til det lille huset med stentrappen finner du My. Hun bor i Solbergliveien 24. My kan ta i mot bøker hvis du ikke selv vil sette dem i hylla. Gode råd, ris og ros fra alle som besøker boktrappen mottas også her. Hvor kom nå denne  ideen med boktrapp fra? Se det må du spørre boktrappen om selv, eller du kan lese på bokhyllen og se om du får svar. God bok!

Trygg skolevei

176

Golia Vel jobber for tryggere skolevei i vårt område og har sammen med Østensjø skole gjort en henvendelse til Oslo kommune vedrørende planer for fortau langs Låveveien. Mange barn ferdes langs denne veien hver dag og kun deler av veien har fortau. Les mer om kommunens intensjoner om tryggere skolevei på deres nettside. Golia vel har satt opp flere skilt i område og henstiller alle til å kjøre varsomt og holde fartsgrensen. Vi har ingen barn å miste!

http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/vei_og_trafikk/trafikksikkerhet/skoler_og_skolevei/

http://www.folgevenn.no/

Fare for nedleggelse av Golia kino

Etter 75 års drift kan det gå mot slutten på filmfremvisning på Golia kino. Det foregår nå en storstilt omlegging av norsk kinodrift fra film på rull (35 mm plast/celluloidfilm) til digital filmvisning. I den digitale verden skal filmene lastes ned fra filmdistributørenes servere via bredbåndslinjer til en lokal datamaskin i hver kino, som igjen er koplet opp i mot en prosjektor. For å motvirke piratkopiering og ukontrollert visning er det lagt opp til helt spesielle maskiner og krypteringsmekanismer. Vi kan ikke kjøpe oss digitalt hjemmekinoutstyr hos Elkjøp…. . Continue reading Fare for nedleggelse av Golia kino