Category Archives: Ting som skjer

Siste nytt 

Stort engasjement fra beboere på Godlia

Bydelsutvalget besluttet på mandag 29/4 at Stordamveien 3 ikke skal benyttes til beboere med dobbeltdiagnoser, men til andre vanskeligstilte, slik praksisen er i dag. Endringen ble stemt gjennom i Bydelsutvalget etter stort engasjement blant beboerne i området, som både hadde samlet inn over 250 underskrifter og møtte mannsterke opp i utvalgets møte på mandag.

Takk til aksjonsgruppen!

Ønsker du å påvirke hvordan vellet skal jobbe med denne saken i framtiden? Da bør du melde deg til styreverv. Flere av styremedlemmene ønsker utskiftning. Som styremedlem får du en hånd på rattet!

Filmfestival og jubileum i september!

I forbindelse med at Golia Vel feirer 90 år blir det filmfestival og jubileumsfest i velhuset helgen 6. – 8. september.

Temaet for filmfestivalen blir Oslo Øst og vi viser nye og gamle filmperler som tematiserer livet på Oslos østkant – for alle aldersgupper. Kanskje får du også se noen scener fra Godlia gjennom tidene?

Festivalen arrangeres i tradisjonen til Golia filmklubb hvor det serveres mat i stil med filmene som vises. I tillegg kommer det spennende innledere som vil sette hver film i en sammenheng. Det vil også bli åpningsseremoni med sprudlevann fredag kveld og munter jubileumsfest på lørdag.

Programmet til jubileumsfestivalen er fortsatt under utarbeiding – men vi blir glade for tips og innspill til catofon@gmail.com eller heddaplix@hotmail.com Kanskje har du også lyst til å hjelpe til med noe i forkant av eller under festivalen? Hold uansett av helga 6. – 8. september!

 

Med vennlig hilsen
Golia filmklubb, Golia barnefilmklubb, Golia vel og programansvarlige Cato Fossum og Hedda Fredly (i Solåsveien 10)