Category Archives: Uncategorized

Godlia filmfest 2014: Takk for denne gang!

19. til 21. september gikk Godlia filmfest 2014 av stabelen på Golia velhus. Arrangører var Hedda Fredly og Cato Fossum, med Golia vel og filmklubbene som medarrangører. Norsk filminstitutt, Film&Kino og Østensjø bydel bidra økonomisk. Tema for årets festival var drabantby og forstad på film: Hvordan framstilles slike bomiljøer på film, og hvorfor har Godlia og liknende villastrøk i forstedene blitt så populære? Festivalen startet fredag kveld med åpningsfilmen STØV PÅ HJERNEN, høytidelig åpning ved bydels-”ordfører” Kristin Sandaker, spesiallaget musikkvideoprogram og konsert med bandet Dagens Ungdom. Fra resten av det varierte programmet kan nevnes foredrag ved forsker og Golia-ekspert Jon Guttu, amerikansk melodrama, vampyrfilm, barnefilm fra svensk drabantby, forfatterbesøk ved Øyvind Holen og Linn Strømsborg, presentasjon av NRK-serien Kampen for tilværelsen og gjensyn med regissør Dag Johan Haugerud og hans Som du ser meg. Utekaféen ved velhuset var også populær, særlig var både barn og voksne begeistret for egen popcornmaskin.

Takk til alle som var med for en fin og innholdsrik helg – til alle som spredte ordet om programmet,til alle som bakte, rigget, sjauet, solgte mat, drikke og billetter, viste film, tok bilder, kjørte lyd, spilte,sang og innledet og snurret plater. Og ikke minst takk til alle som kom og så på! Kanskje det blirgjensyn med festivalen også neste år?

Golia hagebrukslag

193

Drømmer du om grønt gress og deilige blomster? Da vil du ha glede av å bli medlem i Golia hagebrukslag! Årsprogrammet for 2013 er under arbeid. Golia hagebrukslag er en sosial møteplass for folk i nærmiljøet. Styret ønsker alle en god jul og vel møtt i det nye året!

For å bli medlem kan du sende en melding til Golia Hagebrukslag,  pb. 41 Tveita, 0615 Oslo. Navn, adresse og telefonnummer til styremedlemmene står oppført på døren i fryseriet på hagelagstomta i Solbergliveien 26. Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen!

 

Continue reading Golia hagebrukslag

Prosjekt Damfaret

årsmøtet i Golia Vel ble det bestemt at Vellet, ved Jon Guttu og Kristine Næss, skulle forsøke å redde Damfaret 24 fra planene kommunen (ved Boligbygg As) har om bygge omsorgsboliger på tomten. Hvordan dette går kan du lese om her.

Nytt om damfaret 23 og 24

Siste nytt:

Som nevnt i tidligere artikler om Damfaret 23 og 24 har vi, på vegne av Vellet, arbeidet for å redde Damfaret 23, samt bygningsmiljøet rundt. Dette arbeidet har, gledelig nok, gitt gode resultater: Før sommeren bestemte Byantikvaren at Damfaret 24, velhuset og selve plassen  skulle registreres på Gul liste. Dette ble gjort med virkning fra den 1. september 2009. Den Gule listen er altså en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Den innebærer ikke noe lovpålagt vern, men betyr at de antikvariske myndighetene alltid vil få beskjed om nye tiltak gjennom Plan- og bygningsetaten, og dermed har større mulighet til å gripe inn.

Imidlertid var vi bekymret for hvordan kommunen, ved Boligbygg As, ville håndtere rehabilitering og vedlikehold av huset i Damfaret 24. I tillegg fikk vi vite at eieren av Damfaret 23 hadde søkt om å få sette opp et hus til på tomten sin. En slik ny bygning ville ha forkludret hele inntrykket av hagebybebyggelsen langs Damfaret. Vi så for oss dragkamper vi kunne komme til å tape, men begge saker ser nå ut til å ha løst seg på en god måte!

Dette har skjedd: Kommunen solgte Damfaret 24 til en svært høy pris rett før jul. De nye eierne er de samme som eier Damfaret 23. Ettersom huset allerede er registrert på Gul liste, synes vi det er positivt at private har kjøpt eiendommen. Det vil ligge visse begrensninger i hva de kan gjøre med det, dvs. at vi kan regne med at husets ytre form blir bevart. Samtidig ligger det i kortene at eierne ønsker å rehabilitere og ta vare på huset. Vi føler oss også rimelig trygge på at den nye eieren vil få negativt svar dersom han søker om å få bygge et hus til på tomta. Deretter fikk vi vite at Byantikvaren nå også har registrert Damfaret 23 på Gul liste, samt at eierne har frafalt søknaden om å sette opp ytterligere en bygning på tomten. Det er grunn til en aldri så liten jubel!

Videre arbeid: Som nevnt i tidligere artikler synes vi det ville ha vært positivt hvis flere av husene rundt parken ved Velhuset ble registrert på Gul liste. Da ville hele dette bygningsmiljøet kunne bli vernet mot store endringer og inngrep. I den forbindelse vil vi forsøke å få i stand et møte der en representant for Byantikvaren kommer og snakker om bevaring og  Gul liste. Hva slags endringer vil man ikke kunne gjøre på et slikt hus? Og hva kan man gjøre? Kanskje har Byantikvaren også noen råd og tips om hva som er ønskelig å gjøre, hva slags detaljer en bør ta vare på, om det er mulig å søke om støtte til slikt etc. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette!

På vegne av Golia Vel,

Jon Guttu og Kristine Næss

Golia-hus på Gul liste!

En svært god nyhet…

Vi har nå fått beskjed fra Byantikvaren om at Damfaret 24, Golia Velhus, samt parken foran Velhuset er registrert på Gul liste f.o.m. september 2009! Disse eiendommene er dermed klassifisert som bevaringsverdige, og Damfaret 24 er nå mye bedre beskyttet mot trusler om inngrep eller riving. Dette er svært gledelig! Imidlertid er vi ennå ikke helt i mål. Damfaret 24 trenger øyeblikkelig vedlikehold, og Boligbygg og Bydel Østensjø må sammen avklare hva slags bruk man skal gjøre av huset. Det er to år siden Boligbygg foretok sin første henvendelse til bydelen. Bydelen har ikke svart og Boligbygg har fremdeles ikke tatt ny kontakt. Dette er for dårlig, og vi vil nå arbeide for at partene møtes, sammen med oss, og aller helst på en befaring i nr. 24.

Videre ønsker vi også å henvende oss til Byantikvaren for å forsøke å få flere av husene rundt parken ved Velhuset registrert på Gul liste. Det ideelle ville nemlig være at hele dette bygningsmiljøet ble vernet mot store endringer og inngrep.

I mellomtiden får vi glede oss over at arbeidet har ført fram så langt, og at Damfaret 24 ser ut til å kunne reddes!

,,, og en dårlig

Det er som nevnt i tidligere artikkel søkt om byggetillatelse på tomta til Damfaret 23 og ”saken er kommet langt”. Det dreier seg om ytterligere et hus med omtrent samme grunnflate, plassert 8 m fra det eksisterende og mellom dette og Velhuset. Den nye bygningen vil forkludre hele inntrykket av hagebybebyggelsen langs Damfaret og bryter sterkt med intensjoner og ordlyd i småhusplanen. Likevel har ikke Plan- og bygningsetaten satt ned foten. Denne byggesaken er grunnen til at ikke Byantikvaren plasserte også nr. 23 på Gul liste. Byantikvaren har fått saken til uttalelse. Golia Velhus har som sagt protestert og undertegnete har protestert på vegne av Golia Vel. Om vi når fram, gjenstår å se.

Jon Guttu og Kristine Næss

 

Oslomarka


Oslomarka jeger og fisk, ungdomsgruppa padlet fra Jevnaker til Skar 6-9/8.

3 av gutta er “Godliabeboere”. Flott tur. Anbefaler turer i skog og mark, på

beina, sykkel eller kano, med og uten fiskestang. Fine familieutflukter i

nærmiljøet.

Hilsen Idun Stensrud