Årets program

Hageselskapet Golia hagebrukslag  

Årsprogram 2017

Når ikke annet er nevnt holdes møtene i Golia Velhus, Damfaret 25.  Hagelagstomten har adresse Solbergliveien 26

 

  1. februar kl 19

Årsmøte i Golia Velhus

 

  1. mars kl 19

Hagelagsmøte. Tema: Pallekarmer og krukker. Ideer og plantetips

v/Nina Berge

 

  1. mai kl 12-15

Dugnad på hagelagstomten. Ta med hageredskap. Plantesalg.

Kaffe serveres. Utfordringer med hagen, her kan vi drøfte dem.

Hagegruppen (tidligere Idehage- og Parkgruppe) organiserer seg

for ny sesong

 

  1. mai kl 17-20

Goliakveld på hagelagstomten. Et arrangement i forbindelse med

Østensjø bydelsdager. Mer informasjon kommer

 

Mai – juni

Snegleaksjon. Mer informasjon kommer

 

Mai – september, mandager kl 18-20

Hagegruppen arbeider på tomten.  De har salg av planter og du har anledning til å drøfte utfordringer i forbindelse med hagestell

 

  1. juni kl 18

Vi feirer St.Hans aften sammen med Golia Vel på hagelagstomten.

Grilling med mer. Ta med mat, drikke og stol. Det er god plass for barn å

leke

 

  1. august kl 13-15

Stikking av rhodondendron på hagelagstomten. Praktisk demonstrasjon

ved Den norske rhodondendronforening avdeling øst. Inngang kr 50, alle

er hjertelig velkommen. Hagevandring, plantesalg og kaffe ved

Hagebrukslaget

 

  1. september kl 12-15

Dugnad på hagelagstomten. Ta med hageredskap. Kaffe serveres

 

  1. september kl 19

Hagelagsmøte. Tema:  Mat og drikke fra naturens spiskammer v/Anne

Mæhlum

 

  1. oktober kl 19

Hagelagsmøte. Tema: Artistisk blomsterbinding v/den kjente

blomsterdekoratør Nils Norman Iversen fra Kreativ Flora

 

  1. november kl 18.30

Julemøte på Nordre Skøyen Hovedgård. Tradisjonell servering og

Lotteri. Egenandel kr 150. Påmeldingsfrist 25. november

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.