Årets program

Årsprogram 2018 Golia Hagebrukslag

Når ikke annet er nevnt holdes møtene i Golia Velhus, Damfaret 25. Hagelagstomten har adresse Solbergliveien 26

Onsdag 28. februar kl 19

Årsmøte i Golia Velhus

Onsdag 21. mars kl 19

Hagelagsmøte. Tema: Frøsåing inne eller ute og hva gjør vi med krukkene?

v/Nina Berge. Inngang kr 50

Lørdag 7. april kl 12-14

Beskjæringsdemonstrasjon på hagelagstomten v/Merete Hugaas.

Inngang kr 50

Søndag 8. april kl 12-14

Fuglekassebygging på hagelagstomten v/Hans Skei.

Egenandel materialekostnader kr 50, obs. søskenrabatt

Lørdag 5. mai kl 12-15

Dugnad på hagelagstomten. Ta med hageredskap. Plantesalg.

Kaffe serveres. Utfordringer med hagen, her kan vi drøfte dem.

Hagegruppen organiserer seg for ny sesong

Mai – september, mandager kl 18-20

Hagegruppen jobber og koser seg på hagelagstomten på mandager i hagesesongen. Obs! Værforbehold. Kom innom, følg utviklingen, se hva som skjer. Dere vil også kunne kjøpe stauder produsert på tomten til svært fordelaktig pris

Mai-juni

Snegleaksjon. Mer informasjon kommer

Søndag 3. juni kl 13-16

Goliadagen/Østensjødagen. Stort familearrangement på tomten. Mer

Informasjon kommer

Lørdag 23. juni kl 18

Vi feirer St.Hans aften sammen med Golia Vel på hagelagstomten.

Grilling med mer. Ta med mat, drikke og stol. Det er god plass for barn å leke

Mandag 27. august kl 18-19.30 på hagelagstomten

Blomsterbinding v/Frøydis Hauge. Ta med egne blomster hvis du har. Frøydis er kreativ og har mange nyttige tips

 Lørdag 8. september kl 12-15

Dugnad på hagelagstomten. Ta med hageredskap. Kaffe serveres

Onsdag 26. september kl 19

Hagelagsmøte. Tema: Hagens fugler v/Håkon Billing leder av Ornitologisk

Forening. Inngang kr 50

 Onsdag 24. oktober kl 19

Hagelagsmøte. Tema: Høst i hagen og løkplanter v/Tommy Tønsberg som også har med løk for salg. Inngang kr 50

 Torsdag 29. november kl 18.30

Julemøte på Nordre Skøyen Hovedgård. Tradisjonell servering og Lotteri. Egenandel kr 150. Påmeldingsfrist 24. november

 

Styret ønsker, i tillegg til ovenstående program også å arrangere tur til plantesenteret Garden Living i løpet av hagesesongen med privatbiler. Info om dette: Sjekk Facebook, Golia Vels web, samt oppslag på døren til hagelagshuset.

Leave a Reply

Your email address will not be published.