Styret

STYRET i GOLIA HAGEBRUKSLAG 2015/2016

Leder Dag Haveråen Solberglivn 24

22269636 dag@golia.no

Kasserer Gunn Skei Solberglivn 27

916 08 422

Styremedlem Marit Tronerud Arne Garborgs v 11

934 16 422

Styremedlem Eileen Tørnes Damfaret 66

22275166

Styremedlem Sara Ekman Vetlandsveien 87B

466 46 216

Vara og Sekretær Ruth Skjeppestad Damfaret 63

908 80 534

Varamedlem Marianne Falch-Nielsen

918 41 810 Godlia Parksti 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.