Bli medlem i Hagebrukslaget

  • by

Hvis du vil bli medlem i Golia Hagebrukslag send melding til Golia Hagebrukslag, Postboks 41, Tveita 0617 Oslo eller se på oppslaget på døren på hagelagstomten, Solberglivn 26, der finner du navn, adresse og telefonnummer til styremedlemmene  Du kan også komme på hagelagstomten på mandager i hagesesongen: Kl 18 – 20 eller onsdager juni-september  Kl 12.00.

Du kan også sende oss en e-post.

{rsg2_display: Semantic, 6}