Bli medlem

Alle som bor innenfor velforeningens geografiske område eller på annen måte er knyttet til området, kan være medlemmer av Golia Vel.

Meld deg inn i Golia Vel