Nœrmiljøet

Seksjon for det som går under Nœrmiljøet

176

Trygg skolevei

Golia Vel jobber for tryggere skolevei i vårt område og har sammen med Østensjø skole gjort en henvendelse til Oslo kommune vedrørende planer for fortau langs Låveveien. Mange barn ferdes langs denne veien hver dag og kun deler av veien har fortau. Les mer om… Read More »Trygg skolevei

Fare for nedleggelse av Golia kino

Etter 75 års drift kan det gå mot slutten på filmfremvisning på Golia kino. Det foregår nå en storstilt omlegging av norsk kinodrift fra film på rull (35 mm plast/celluloidfilm) til digital filmvisning. I den digitale verden skal filmene lastes ned fra filmdistributørenes servere via bredbåndslinjer til en lokal datamaskin i hver kino, som igjen er koplet opp i mot en prosjektor. For å motvirke piratkopiering og ukontrollert visning er det lagt opp til helt spesielle maskiner og krypteringsmekanismer. Vi kan ikke kjøpe oss digitalt hjemmekinoutstyr hos Elkjøp…. . Read More »Fare for nedleggelse av Golia kino

Sommerauksjon

  • by

  Golia Vel arrangerer en årlig sommerauksjon til inntekt for Velhuset. Denne avholdes normalt i parken ved Golia Velhus.   Salg av pølser, brus og vafler. Auksjonen pleier å være stor moro for både barn og voksne.   Innsamling til auksjonen pågår. Har du noe… Read More »Sommerauksjon

Bilde_sommerauksjon

Ting som skjer på Golia

Det skjer mye spennende på Golia. Her finner du en liste over flere aktiviteter, kanskje det er noe du har lyst til å vœre med på? Hilsen Golia Vel    

Julegran tenning

Hver jul settes det opp et juletre ved velhuset, og det er et eget arrangement når grana skal tennes. Nabolaget samles, det pleier å være musikk og enkel servering. En utmerket mulighet til å møte naboer og kjente.  

Rusken

Golia Vel er glødende opptatt av at nærmiljøet vårt ivaretas og holdes ryddig, og hvert eneste år avholdes egen lokal Rusken aksjon. Informasjon om aksjonen vil bli sendt ut i god tid i forkant, og distribuert via nettsidene, nyhetsbrev og våre Facebook-sider

Juletrefest

  Golia Vel holder årlig juletrefest i januar. Arrangementet er veldig populært blant både barn og voksne, og blir som regel utsolgt temmelig fort. Informasjon vil bli sendt ut i nyhetsbrev, på nettsidene våre og via Facebook.  

St. Hans aften

Vi pleier å feire St. Hans aften sammen på hagelagstomta. Mer informasjon kommer i mai/juni, og vil bli distribuert via nyhetsbrev og Facebooksidene våre

Golia Vinklubb

  Kort om Golia Vinklubb Startet mars 2003, og har siden den gang vokst til å bli Norges nest største vinklubb med 119 betalende medlemmer. Det arrangeres 6 – 7 møter i året, sommerferie og juleferie er ”ikke-møtetid”. Deltakerantallet pr. gang varierer fra 30 til… Read More »Golia Vinklubb