Fare for nedleggelse av Golia kino

Etter 75 års drift kan det gå mot slutten på filmfremvisning på Golia kino. Det foregår nå en storstilt omlegging av norsk kinodrift fra film på rull (35 mm plast/celluloidfilm) til digital filmvisning. I den digitale verden skal filmene lastes ned fra filmdistributørenes servere via bredbåndslinjer til en lokal datamaskin i hver kino, som igjen er koplet opp i mot en prosjektor. For å motvirke piratkopiering og ukontrollert visning er det lagt opp til helt spesielle maskiner og krypteringsmekanismer. Vi kan ikke kjøpe oss digitalt hjemmekinoutstyr hos Elkjøp…. .
Filmdistributørene ønsker at overgangen skal skje så raskt som mulig fordi man ikke får tatt ut gevinstene ved å slippe den dyre håndteringen av tunge plastfilmer før alt er digitalt. Prøvedrift med digital visning har allerede foregått i flere år i norske byer. For Golia Kino blir prislappen for å være med på digitaliseringen for høy. Faren for nedleggelse i løpet av de nærmeste år er derfor en reell problemstilling. Vi vet ikke hvor fort det kan gå før det er stopp, men sannsynligvis vil vel hovedstadsområdet kanskje være først ute med digitaliseringen, og da skrumper det raskt inn med tilgang på plastfilm.
Vår bransjeorganisasjon FILM & KINO organiserer digitaliseringen og forhandler nå en bransjeavtale med betingelser for alle kinoene i landet. Ingen vet helt hva prisene til slutt blir, men de rammer man opererer med tilsier et investeringsbehov på opp mot 7-800.000,- per kino. Det finnes muligheter for finansieringsbistand og bra med støtte fra fondsmidler (fond bygd opp over mange år gjennom avgifter fra alle kinoene), men for Golia kino er ikke dette nok. Vi blir rett og slett for små, og kommersielt sett uinteressante, med våre knapp 30 filmer i året.
Siden Norge er først ute i verden med heldigitalisert kinodrift, så er også prislappen på det digitale utstyret uvanlig høy. Drifts- og serviceavtaler med eksterne firma er nødvendige pga utstyrets kompleksitet. Slike avtaler prises som regel i % av investeringen, 10-15% er et vanlig prisleie. For Golia Kino kan dette bety at driftsomkostningene ved digital fremvisning alene langt vil overstige billettinntektene. Med slike driftsforutsetninger så er ikke kinoen liv laga i den digitale verden, selv om vi skulle få 100% støtte til investeringen.
Vi setter vår lit til at digitaliseringen trekker ut i tid. Prisen på utstyret vil ventelig falle dramatisk når resten av verden følger etter, og digitale kinomaskiner blir masseprodusert. Men vil vi overleve lenge nok til det?
Vi kan kanskje håpe på at det kan finnes muligheter for å få dispensasjon fra de tekniske utstyrskrav, og at vi i filmklubbregi kan få lov til å vise film fra DVD? Barnekinoen kunne da bli gjort om til filmklubb. Vi vet fremdeles lite om hvorvidt dette vil være noen farbar vei.
Et annet alternativ er at vi kan holde kinoen igang med å vise eldre filmer som fortsatt måtte finnes, men det blir neppe like gøy….. .

Jarl Eliassen
styreleder
Golia Velhus AS