Velhuset pusses opp!

  • by
IMG_3503

IMG_3503
Som mange har lagt merke til så har Velhuset vært tildekket av stillas og presenning siden begynnelsen av juli. Det som gjøres nå er siste etappe på et arbeide med rehabilitering av fasadene som ble startet i 2009. Fra før har vi rehabilitert gavlveggene, og denne gangen tas veggene mot gata og mot t-banen.Bortsett fra en større ombygging med nytt inngangsparti rundt 1990 og periodisk maling, så har  ytterveggene stått urørt siden huset ble oppført i 1934-35. Skader i betong og murpuss var nå så omfattende at vi ikke kunne vente lenger. Armeringen er mange steder hardt angrepet av rust med sprekkdanelser og oppløsning av puss og betong.

Arbeidet har bestått i fjerning av absolutt all murpuss og skadet betong. Rusten armering er pigget rent og frigjort for så å bli rustbehandlet med en spesiell mørtelblanding. Enkelte steder var skadene så store at det måtte pigges tvers gjennom veggen. Verst rammet var  fasaden mot Damfaret, rundt vinduer og dører og i nesten alle bæresøyler med mye armering.
Arbeidet er omfattende og vi er glad for at det nå nærmer seg slutten. Pigging med meisel i betong er  støyende og har åpenbart vært til sjenanse for både naboer og ikke minst leietakerne. De mest støyende arbeidene ble lagt til juli når forhåpentligvis flest naboer var bortreist.
Arbeidene nærmer seg nå slutten og for et par dager siden ble presenningen fjernet mot Damfaret. Fortsatt gjenstår det å male veggen mot t-banen samt en del mindre tilpasningsarbeider.
Nå gleder vi oss til å få bygget tilbake i ny drakt!
Utførende entrepenør er Murmester Nils Berg AS.