Kino

Godlia Filmklubb er en filmklubb primært for voksne, se her for mer informasjon.

Godlia Barnefilmklubb viser filmer for barn og ungdom på søndager. Se her for mer informasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.