Golia Barnefilmklubb

Program

Programmet legges ut på facebook: Golia barnefilmklubb

Medlemskap og pris

Alle barn som bruker kinoen skal være medlemmer. Vi jobber for tiden med nytt medlemsregister. Inntil det er på plass er det bare å møte opp på kinoen når det er visning. Vi legger ut informasjon her så snart det vil være mulig å registrere seg som medlem ved visning.

Medlemskapet i barnefilmklubben er inkludert i kinobilletten (50 kr). Voksne som følger barn har gratis inngang.

Vil du være kinovakt?

Vi trenger flere frivillige voksne til å være vakt under filmvisningene. Det er snakk om en eller to søndager i semesteret. Oppgavene er å bemanne kiosken og å være brannvakt. Vi har egne ansatte som rigger salen, selger billetter og styrer filmen. Ta kontakt med oss via facebook for mer informasjon.

Vennlig hilsen

Styret i Golia barnefilmklubb

1379393_372800026184785_493438417_n

Oppdatert november 2022