Golia Hagebrukslag

Velkommen til Golia hagebrukslag – et glad og trivelig hagelag

Golia Hagebrukslag er i dag et lag under Det norske hageselskap og Hageselskapet Oslo.

Laget har 178 medlemmer, men kan gjerne ta imot flere! Laget disponerer en stor tomt på 1,5 mål i Solbergliveien 26 med lagerplass i et tidligere fryseri. Denne tomten er etter hvert opparbeidet på dugnadsbasis til å bli en meget fin bruks- og demonstrasjonshage. Tomten har også et stort gressareale som bruksplen.

Barna har fått sin egen lille del av hagen og en egen gruppe, idehagegruppen, tar seg av planting, dyrking og salg av bl.a. grønnsaker, krydderplanter og stauder. Hagebrukslaget benytter også tomten til sosiale forhold. Hver onsdag kl. 12 om sommeren samles de som vil til medbragt kaffe – forutsatt at været holder. Idehagegruppen er tilstede hver mandag 18 – 20. Der kan du få kjøpt stauder. St.Hans er det tilstelning med grill og lek for barna. Laget arrangerer årlig en busstur til steder av ”kulturell interesse”. Du må ikke ha en stor hage for å kunne bli medlem i Golia Hagebrukslag. Det viktigste er en interesse for ”det grønne”!

Litt historikk: Goliaområdet  ble i løpet av 1920-årene anlagt som hageby. Tomtene var passe store og selv om jordsmonnet var mest leire, ble det tidlig stor interesse for hagedyrking. Golia Hagebrukslag ble stiftet i 1925 og var fra starten av en meget aktiv organisasjon. Alle nye tomteeiere kunne etter søknad fra kommunen få 4 frukttrær og 7 bærbusker. Om høsten ble det i tidligere år holdt utstilling av hageprodukter i Golia Velhus. Her ble de fineste produktene vurdert av en ”jury” og premier ble utdelt. Etterpå var det mat, drikke og dans!

For å bli medlem kan du sende en e-post til cecsten@online.no. Navn, adresse og telefonnummer til styremedlemmene står oppført på døren i fryseriet på hagelagstomta i Solbergliveien 26.

Studiesirkler/aktivitetsgrupper:

  • Idéhagegruppe.
  • Parkgruppe.

Opparbeidet hagelagstomt med mange etiketterte planter.

Henvendelse til Cecilie på tlf. 90 73 79 48

Medlemsfordeler:

Salg av planter og stauder.

Medlemmer og andre interesserte kan besøke og bruke hagelagstomta, Solbergliveien 26.

Hjelp ved spørsmål om hagen.

Henvendelse til Cecilie på tlf. 90 73 79 48

Hjertelig velkommen i  Golia hagebrukslag! 

Leave a Reply

Your email address will not be published.