Styret

Styret Golia Hagebrukslag 2023

Leder:  Cecilie Stenbråten

Sekretær: Ida Andrine Heggset

Styremedlem: Gunn Skei

Styremedlem:  Kjersti Wetherilt

Styremedlem:  Brit-Ada Grønvold-Hansen

Varamedlem: Inger Tangenes

Varamedlem: Silje Sommersol

Hagegruppen:  Eileen Tørnes

Leave a Reply

Your email address will not be published.