Golia velhus

Golia Velhus (også kalt Golia Kino) er et kombinert forretnings- og forsamlingslokale på Godlia. Huset er i funkisstil og ble bygget i 1934-35 på oppdrag fra Golia Velforening. Arkitekter var Klingenberg & Klingenberg. Kinoen har i dag konsesjon for 235 publikumsplasser, men det er i dag kun filmklubbene som driver filmvisning på kinoen. (wikipedia)

Golia velhus