Golia Vinklubb

 

Kort om Golia Vinklubb

Startet mars 2003, og har siden den gang vokst til å bli Norges nest største vinklubb med 119 betalende medlemmer. Det arrangeres 6 – 7 møter i året, sommerferie og juleferie er ”ikke-møtetid”. Deltakerantallet pr. gang varierer fra 30 til 67, med rundt 45 i snitt.
Golia Vinklubb er en vinklubb for ”glade amatører”, og legger vekt på det sosiale aspektet med vin, naboer og nyttig kunnskap om vin. Hoveddelen av medlemmene har tilknytning til Golia, men vi har også medlemmer i andre deler av byen. Kunnskapsnivået er spredt over hele skalaen. Vinklubben er ikke tilknyttet Golia Vel, og drives i dag av et styre på 5 personer. Golia Vinklubb er et ”non-profit” foretak, hvor deltakeravgiften skal dekke faste kostnader (husleie, foredragsholdere m.m.) samt innkjøp av vin og mat. Deltakeravgift har i de siste årene variert fra 245,- til 275,-, avhengig av vinenes kostnad. For ”ikke-medlemmer” tilkommer et tillegg på minimum kr. 50,- pr. gang.
Medlemskap er personlig og koster kr. 100,- pr. år. Medlemmer kan invitere med to ikke-medlemmer pr. gang. Golia Vinklubb er medlem av Norske Vinklubbers Forbund, som tilbyr sine medlemmer diverse smakinger og annet til reduserte priser. Se gjerne www.nvkf.no for mer informasjon.
Dersom du ønsker mer informasjon om klubben, eller invitasjon til neste møte, send en e-post med ditt navn og adresse til truls.aasterud@vikenfiber.no.

 

Tags: