Hjerterom i Østensjø bydel

Hei

Bøler frivilligsentral har i samarbeid med Bøler Kirke, Islam Senter Oslo, Norsk Folkehjelp og lokale ildsjeler dannet «Hjerterom» i Østensjø. Vi skal bidra til å skape et inkluderende nærmiljø i bydelen.

Tirsdag 26.01.16 kl. 18 inviterer vi til et stormøte i Bøler kirke for alle, både bydelens beboere, ansatte og ulike lag/organisasjoner og foreninger.

Bakgrunnen for møtet er å sammen skape gode ideer og tiltak for å ønske flyktningene velkommen, men også å lage et mer inkluderende nabolag der alle med minoritetsbakgrunn føler seg inkludert.

Vi håper at dere i velforeningene i bydelen har mulighet til å stille. Dette fordi det kanskje er lettere å ønske velkommen i fellesskap. Dere har derfor en gylden mulighet til å hjelpe til med velkomsten i deres nabolag.

Med vennlig hilsen

Vigdis Bodin Jensen styrer Bøler frivilligsentral Bydel Østensjø Oslo kommune http://www.boler.frivilligsentral.no

Telefon dir.: 95467926 Alternativt 93492191