Kjøp Goliaboka

Goliaboka

 

Goliaboka selges på våre møter og tilstelninger og kan kjøpes ved å sende mail til leder i styret, bruk adressen goliavel@gmail.com

Boka koster 150 kroner.

Goliaboka