Lyst til å bidra?

I løpet av 2016 skal ca 80 asylsøkere bosettes i Østensjø bydel.  Følgende grupper søker frivillige og deltagere som ønsker å bli kjent med nye naboer:

Mat og prat gruppe på Skullerud.  Folk i alle aldre møtes for å lage mat og prate sammen.  Kontakt Bøler frivilligsentral vigdisbodin.jensen@bos.oslo.kommune.no

Bøler bibliotek har startet språkkafé for kvinner hver tirsdag kl 17. Møt opp og ta en prat. De planlegger også å starte en sjakkgruppe.

Naturvernforbundet planlegger turgruppe. Vil du være med, eller har ideer til hva vi kan gjøre? Ta kontakt med oss på oslosor@naturvernforbundet.no

Teisen transittmottak huser både voksne og barn. Her har frivillige organisert turgrupper og norskgruppe. Meld deg inn i  facebookgruppen RWTO Volunteers 2016

Bydelen leter også etter aktuelle utleieleiligheter. Kontakt Nebehat.calimi@bos.oslo.kommune.no