Mai i Golia Vel

ÅRSMØTE I GOLIA VELHUS AS

Onsdag 18. mai 2016 kl. 19.00 i Velhuset

SNEGLEAKSJON

Vi går sammen med Golia hagelag om å redusere bestanden av brunsnegler her på Golia. Løpesedler kommer i postkassen. Møt opp på Hagelagstomten torsdag 19. mai kl 18.30.

En usjarmerende gjest