Ny koordinator for Natteravn Østgo og ildsjel søkes!

Vi mangler ny koordinator og ny kasserer for Natteravn i området vårt. Uten ny koordinator vil vi miste Natteravn i nærmiljøet.

Det er koordinatoren som bl.a. setter opp datoer for vandringer, kommuniserer med FAU for skolene i området (Østensjø, Skøyenåsen, Trasop, Godlia og Oppsal – Østgo) og lærer opp teamlederne fra FAU. FAU på skolene, og ikke koordinatoren, har ansvar for å skaffe personer til selve vandringene.

Er du ildsjelen vi søker? Eller kjenner du noen som kan være en slik ildsjel, f.eks. en engasjert pensjonist?

Ta kontakt med Godlia FAU natteravngruppen v/Fredrik Gullerud (mobil 980 91 133) eller Turi Hordern-Larsen (mobil 922 10 573) snarest.

Vervene er selvfølgelig ubetalt, men det gir mye glede å kunne bidra til lokalmiljøet.