Prosjekt Damfaret

årsmøtet i Golia Vel ble det bestemt at Vellet, ved Jon Guttu og Kristine Næss, skulle forsøke å redde Damfaret 24 fra planene kommunen (ved Boligbygg As) har om bygge omsorgsboliger på tomten. Hvordan dette går kan du lese om her.