Referat styremøte Golia Vel 191009

Møtereferat styremøte 19.10.09 Golia vel

Sted: Audun, Stordamsnaret

Møteleder: Håvard

Ref: Anne

Tilstede: Kari, Aud, Håvard, Audun, Anne.

Forfall: Astrid og Gry

 

Til dagsorden

 

Sak nr. 20.2009 Referat 21. sept

Referat godkjent

 

Sak nr 21.2009 Program fremover;

 

Medlemsmøte 28.10.09

Tema: Nye Holmekollen Fyr, kl 19-20.30, åpent for alle, Steinar Eidaker ass. Generalsekretær for Skiforeningen forteller og viser bilder fra utbygging Holmenkollen

Oppgaver:

Bestille vel-hus/vask/hente nøkkel, ansvar: Anne

PC+bildekanon, ansvar: Anne

Trykk av flyveblad + web (føye til behov for festkomitee), ansvar: Anne, alle henter og går ruta for utdeling

2 store kringler, servietter og 8 blomster til bordpynt, ansvar: Kari

innkjøp te/kaffe, ansvar Audun

vin/blomst til foredragsholder, ansvar: Håvard

Frammøte for styret kl 18.00, ansvar: Alle

Ønske velkommen og ta evt. Saker, ansvar: Håvard

 

Juletretenning søndag 29.11.09

Østensjø Janitsjar har ansvar for det som skjer ved tenning, utdeling og trykk av flyvebalder, de har julemesse inne samtidig.

Vår oppgave er å sette opp tre med lys lørdag 28.11.09, vi starter kl 13.00, ansvar: alle evt. m hjelpere

Sende ut på nett ønske om å få et tre fra Golia, ansvar: Anne

Ta imot og vurdere henvendelser om tre, ansvar: Håvard

Sjekke lys, ansvar: Anne

Bestille lift og stige, ansvar: Håvard

Ta ned tre og lys mandag 11.01.10 kl 18.00, ansvar: Alle

 

Juletrefester

Barnefesten er i rute, ansvar kontakt: Anne Kaarød

Voksenfesten mangler festkomitee, legger ut på nett og flyveblad at folk kan melde seg, åpent for nytenking, rutiner for gammel fest finnes, inntil 10.000 kr stilles til disp., Håvard er kontaktperson, frist innen 01.12 etter dette avbestilles musikken som er bestilt fra år til år (ansvar Håvard).

 

22.2009 Orienteringssaker

·        Div innkallinger foreninger etc som kommer til leder eller andre, videresendes per post eller mail til hele styret.

·        Web-siden gjennomgås + redaksjonelt arbeid gjennomgås på styremøte etter jul.

·        Ansvar for sprøyting og vedlikehold av Golia parken purres, ansvar: Audun

·        Julebord for styret hos Anne 03.12.09, tilbakemelde hvem som kommer innen 30.11.

·        Møter etter jul:

·        27.01.10 hos Aud i Låveveien 17 kl 20.00, web-arbeid

·        15.02.10 hos Kari i Damfaret 12d kl 20.00, årsmelding+saker