Stort engasjement fra beboere på Godlia

Bydelsutvalget besluttet på mandag 29/4 at Stordamveien 3 ikke skal benyttes til beboere med dobbeltdiagnoser, men til andre vanskeligstilte, slik praksisen er i dag. Endringen ble stemt gjennom i Bydelsutvalget etter stort engasjement blant beboerne i området, som både hadde samlet inn over 250 underskrifter og møtte mannsterke opp i utvalgets møte på mandag.

Takk til aksjonsgruppen!

Ønsker du å påvirke hvordan vellet skal jobbe med denne saken i framtiden? Da bør du melde deg til styreverv. Flere av styremedlemmene ønsker utskiftning. Som styremedlem får du en hånd på rattet!