Syria i brann – angår det oss på Golia?

 Golia Velforening inviterer til høstmøte!

Vi er stolte over å ha fått våre flotte  Goliabeboere Gry Blekastad Almås og Liv Tørres til å møtes møtes til samtale om storpolitikk og lokale initialtiv.

Samtalen vil dreie seg om det storpolitiske spillet om Syria, hvordan flyktningstrømmen vil utvikle seg og hva vi kan gjøre for å hjelpe. De vil belyse årsaker til urolighetene i Syria og Midtøsten, og se nærmere på flyktningproblematikken fra et lokalt ståsted.

Det blir et uformellt møte der det også er mulig å stille spørsmål fra salen

Torsdag 22 oktober, kl 20.00 i Velhuset, Damfaret 25.

Vi stiller med enkel bevertning og håper mange har anledning til å komme.

Her er det selvsagt også lov til å ta med seg interesserte som ikke bor på Golia

Mvh styret

Liv Tørres er en norsk forsker og politiker. Liv Tørres er generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og vil i januar 2016 tiltre som direktør ved Nobels fredssenter. Hun tok doktorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo , og har drevet utredning og forskning innen fagbevegelse, demokratisering og utviklingsspørsmål nasjonalt og internasjonalt.Liv Tørres er født på Golia.
Gry Blekastad Almås er journalist i NRK. Hun var tidligere NRKs korrespondent i London og nyhetsanker i Dagsrevyen. Hun er nå programleder i Urix. Blekastad Almås er utdannet innen litteraturvitenskap , journalistikk og folkloristikk.