Østensjøbanen

Buss for bane på Linje 3

  • by

Fra April 2015 og ett år fram i tid  får vi buss for bane. Informasjon fra Ruter om erstatningstrafikken finner du i linken under: Østensjøbane buss for bane 2015