Trygg skolevei

176

176

Golia Vel jobber for tryggere skolevei i vårt område og har sammen med Østensjø skole gjort en henvendelse til Oslo kommune vedrørende planer for fortau langs Låveveien. Mange barn ferdes langs denne veien hver dag og kun deler av veien har fortau. Les mer om kommunens intensjoner om tryggere skolevei på deres nettside. Golia vel har satt opp flere skilt i område og henstiller alle til å kjøre varsomt og holde fartsgrensen. Vi har ingen barn å miste!

http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/vei_og_trafikk/trafikksikkerhet/skoler_og_skolevei/

http://www.folgevenn.no/