Velkommen til Golia hagebrukslag!

  • by

Golia Hagebrukslag er i dag et lag under Det norske hageselskap og Hageselskapet Oslo. Laget har 178 medlemmer, men kan gjerne ta imot flere! Laget disponerer en stor tomt på 1,5 mål i Solbergliveien 26 med lagerplass i et tidligere fryseri. Denne tomten er etter hvert opparbeidet på dugnadsbasis til å ble en meget fin bruks- og demonstrasjonshage. Tomten har også et stort gressareale som bruksplen. Barna har fått sin egen lille del av hagen og en egen gruppe, idehagegruppen ,tar seg av planting, dyrking og salg av bl.a. grønnsaker, krydderplanter og stauder. Hagebrukslaget avholder sitt årsmøte 24. februar kl. 19.00 i Golia Velhus. Møt opp og bli medlem!

Golia Hagebrukslag er i dag et lag under Det norske hageselskap og Hageselskapet Oslo.

Laget har 178 medlemmer, men kan gjerne ta imot flere! Laget disponerer en stor tomt på 1,5 mål i Solbergliveien 26 med lagerplass i et tidligere fryseri. Denne tomten er etter hvert opparbeidet på dugnadsbasis til å ble en meget fin bruks- og demonstrasjonshage. Tomten har også et stort gressareale som bruksplen. Barna har fått sin egen lille del av hagen og en egen gruppe, idehagegruppen ,tar seg av planting, dyrking og salg av bl.a. grønnsaker, krydderplanter og stauder. Hagebrukslaget benytter også tomten til sosiale forhold. Hver onsdag kl.12 om sommeren samles de som vil til medbragt kaffe – forutsatt at været holder. Idehagegruppen er tilstede hver mandag 18 – 20. Der kan du få kjøpt stauder. St.Hans er det tilstelning med grill og lek for barna. Laget arrangerer årlig en busstur til steder av ”kulturell interesse”. Du må ikke ha en stor hage for å kunne bli medlem i Golia Hagebrukslag. Det viktigste er en interesse for ”det grønne”!

 

Litt historikk: Goliaområdet  ble i løpet av 1920-årene anlagt som hageby. Tomtene var passe store og selv om jordsmonnet var mest leire, ble det tidlig stor interesse for hagedyrking. Golia Hagebrukslag ble stiftet i 1925 og var fra starten av en meget aktiv organisasjon. Alle nye tomteeiere kunne etter søknad fra kommunen få 4 frukttrær og 7 bærbusker. Om høsten ble det i tidligere år holdt utstilling av hageprodukter i Golia Velhus. Her ble de fineste produktene vurdert av en ”jury” og premier ble utdelt. Etterpå var det mat, drikke og dans!

 

For å bli medlem kan du sende en melding til Golia Hagebrukslag,  pb. 41 Tveita, 0615 Oslo. Navn, adresse og telefonnummer til styremedlemmene står oppført på døren i fryseriet på hagelagstomta i Solbergliveien 26.

 

Studiesirkler/aktivitetsgrupper:

Idéhagegruppe.

Parkgruppe.

Opparbeidet hagelagstomt med mange etiketterte planter.

Henvendelse tlf. 95 96 59 54 eller 22 26 12 04.

 

Medlemsfordeler:

Salg av planter og stauder.

Medlemmer og andre interesserte kan besøke og bruke hagelagstomta, Solbergliveien 26.

Hjelp ved spørsmål om hagen.

Henvendelse tlf. 95 96 59 54 eller 22 27 36 33.

 

Planlagte aktiviteter i 2010

24. feb. kl. 19.00 Årsmøte i Golia Velhus. Informasjon om                                                          Idehagen og sommertur.

17. mars  kl.19.00   Hagelagsmøte i Golia Velhus.

” Vår lettstelte drømmehage.” Foredrag v/ Leif Henrik Ellingsen.

4. mai kl. 18.00 Dugnad på hagelagstomta Ta med hageredskap.

Kaffe serveres. Plantebytte og plantesalg. Har du problemer

med hagen kan vi drøfte dem og finne løsninger.

5. mai kl. 18.00 Dugnad på hagelagstomta.

5. juni                Sommertur. Detaljer kommer senere.

Juni-sept. kl.18.00  Idehagegruppen arbeider på hagelagstomta mandager.

Juni- sept. kl.12.00 Vi møtes på hagelagstomta onsdager

dersom været tillater det. Ta med kaffe og mat. Alle er velkomne.

23. juni kl.18.00 Vi feirer St.Hans aften med Golia Vel på hagelagstomta.

Grilling. Ta med mat drikke og stol. Det er god plass for barna å leke.

Aug. kl.13.00   Sommerauksjon i Goliaparken sammen med Golia Vel.

Dato fastlegges senere.

18. aug.   kl.18.00 Dugnad og hyggetreff på hagelagstomta. Husk hageredskap.

15. sep. kl.19.00  Jubileumsmøte i Golia Velhus GH er 85 år

Program med invitasjon og påmelding kommer senere.

13. okt. kl 19.00 Hagelagsmøte i Golia Velhus

Tema: Blomster i Amasonas. Lysbildekåseri om Orkideer og Bromelia v/Anton Hauge.

24. nov. kl 18.30 Julemøte på  Nordre Skøyen Hovedgård

med tradisjonell servering.

 

Velkommen som medlem!