Sommerauksjon

 

Golia Vel arrangerer en årlig sommerauksjon til inntekt for Velhuset.

Denne avholdes normalt i parken ved Golia Velhus.

 

Salg av pølser, brus og vafler.

Auksjonen pleier å være stor moro for både barn og voksne.

 

Innsamling til auksjonen pågår.

Har du noe du ikke trenger, ring Dag Havråen på tlf  22 26 96 36

Husk at dette primært er auksjon, ikke loppemarked

 

 

 Bildene fra sommerauksjonen 2008 kan du se her 

{rsg2_display: Semantic, 2}

Rusken

Golia Vel er glødende opptatt av at nærmiljøet vårt ivaretas og holdes ryddig, og hvert eneste år avholdes egen lokal Rusken aksjon. Informasjon om aksjonen vil bli sendt ut i god tid i forkant, og distribuert via nettsidene, nyhetsbrev og våre Facebook-sider

Juletrefest

 

Golia Vel holder årlig juletrefest i januar. Arrangementet er veldig populært blant både barn og voksne, og blir som regel utsolgt temmelig fort. Informasjon vil bli sendt ut i nyhetsbrev, på nettsidene våre og via Facebook.

 

Golia Vinklubb

 

Kort om Golia Vinklubb

Startet mars 2003, og har siden den gang vokst til å bli Norges nest største vinklubb med 119 betalende medlemmer. Det arrangeres 6 – 7 møter i året, sommerferie og juleferie er ”ikke-møtetid”. Deltakerantallet pr. gang varierer fra 30 til 67, med rundt 45 i snitt.
Golia Vinklubb er en vinklubb for ”glade amatører”, og legger vekt på det sosiale aspektet med vin, naboer og nyttig kunnskap om vin. Hoveddelen av medlemmene har tilknytning til Golia, men vi har også medlemmer i andre deler av byen. Kunnskapsnivået er spredt over hele skalaen. Vinklubben er ikke tilknyttet Golia Vel, og drives i dag av et styre på 5 personer. Golia Vinklubb er et ”non-profit” foretak, hvor deltakeravgiften skal dekke faste kostnader (husleie, foredragsholdere m.m.) samt innkjøp av vin og mat. Deltakeravgift har i de siste årene variert fra 245,- til 275,-, avhengig av vinenes kostnad. For ”ikke-medlemmer” tilkommer et tillegg på minimum kr. 50,- pr. gang.
Medlemskap er personlig og koster kr. 100,- pr. år. Medlemmer kan invitere med to ikke-medlemmer pr. gang. Golia Vinklubb er medlem av Norske Vinklubbers Forbund, som tilbyr sine medlemmer diverse smakinger og annet til reduserte priser. Se gjerne www.nvkf.no for mer informasjon.
Dersom du ønsker mer informasjon om klubben, eller invitasjon til neste møte, send en e-post med ditt navn og adresse til truls.aasterud@vikenfiber.no.

 

For oss på Godlia