Golia Vel jobber for at alle som bor på Godlia skal ha et best mulig bomiljø. Grovt sett kan vi si at arbeidet vårt er todelt.

Vi jobber mot kommunen for å sikre gode løsninger rundt trafikkavvikling, og god og riktig bruk av kommunens eiendommer, blant annet grusbanen og lekeplassen foran velhuset.

I tillegg jobber vi for at det skal være sosialt og gøy å bo på Godlia ved å gjennomføre ulike arrangementer gjennom året, som julegranstenning, sykkelløp, halloweenfeiring, og andre små og større arrangementer.

Alt baserer seg på frivillig arbeid, så for å ha råd til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer er vi avhengig av økonomisk støtte. Hovedinntekten vår er medlemskontingenten, og vi håper derfor så mange som mulig ønsker å støtte vårt arbeid ved å være medlemmer.

For nye medlemmer

For eksisterende medlemmer