Golia Vel jobber for at alle som bor på Godlia skal ha et best mulig bomiljø. 

Vi jobber mot kommunen for å sikre gode løsninger rundt trafikkavvikling, og god og riktig bruk av kommunens eiendommer, blant annet grusbanen og lekeplassen foran velhuset.

I tillegg jobber vi for at det skal være sosialt og gøy å bo på Godlia ved å gjennomføre ulike arrangementer gjennom året, som julegranstenning, sykkelløp, halloweenfeiring, og andre små og større arrangementer.

Alt baserer seg på frivillig arbeid, så for å ha råd til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer er vi avhengig av økonomisk støtte. Hovedinntekten vår er medlemskontingenten, og vi håper derfor så mange som mulig ønsker å støtte vårt arbeid ved å være medlemmer.